Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

whoever
20:15
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj.
Reposted fromdziewcze dziewcze viamalazadymiara malazadymiara
whoever
20:15
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalazadymiara malazadymiara
whoever
20:15
Wizyta w kościele nie czyni z ciebie chrześcijanina, podobnie jak przesiadywanie w garażu nie sprawi, że staniesz się samochodem(…) Tu chodzi o to, co dzieje się w twoim wnętrzu.
— Alexandra Adornetto – Niebo
Reposted fromnyaako nyaako viamalazadymiara malazadymiara
whoever
20:13
0483 98e4
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalazadymiara malazadymiara

September 20 2016

whoever
19:41
1366 5f61 500
Rest...
Reposted fromptasheq ptasheq viaamericano americano

September 19 2016

whoever
20:37
Play fullscreen
".. To my władcy mitów i legend,
Chcemy żyć a nie patrzeć za siebie,
Nieposkromieni, energia w nas drzemie,
Horda z jednego serca jak Niemen .. "
#Wataha #O.S.T.R #MęskieGranie 
              # ♥ ♥ ♥ 
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem
whoever
20:35
whoever
20:32
whoever
20:32
Reposted fromoopsiak oopsiak vialovelythings lovelythings
whoever
16:15
whoever
10:16
0831 4546
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianietutejsza nietutejsza

September 18 2016

whoever
20:08

September 11 2016

whoever
20:42
0638 5faf 500
Reposted frombluuu bluuu viagingerowaa gingerowaa
whoever
20:39
Nie było telefonów komórkowych, ludzie wtedy naprawdę ze sobą rozmawiali, byli blisko siebie. Głębsza relacja między ludźmi wynika tylko z bezpośredniego kontaktu. Ludzie nie rozumieją teraz tego, ile trzeba z siebie dać, żeby stworzyć udany związek. Z ilu rzeczy trzeba zrezygnować. Trzeba umieć poskromić swoje ego. To jest wielka sztuka. Najważniejsze jest to, żeby się z tym drugim człowiekiem polubić i zaprzyjaźnić
— Maria Pakulnis
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viarefuge refuge
whoever
20:37
whoever
20:35
Reposted fromshakeme shakeme viadol-blathanna dol-blathanna
20:29
whoever
20:29
4169 b432 500
Reposted frompiehus piehus vialovelythings lovelythings
whoever
20:28
whoever
20:25
3768 af66 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl