Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

whoever
19:07
whoever
19:03
4363 8976 500
Reposted fromcorvax corvax
whoever
18:55
whoever
18:55

January 04 2017

whoever
21:50
Stopniowo, w miarę upływu czasu, odkrywamy w samym sobie coraz trudniejszego przeciwnika.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromflesz flesz viainsanis insanis
whoever
21:47
„Nie zawsze mężczyzna, robiąc coś z kobietą, musi jej dotykać”.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viaamericano americano
whoever
21:47
"W życiu nie liczy się czy On ma fajną klatę, jędrne pośladki, umięśnione ciało czy twarz modela. Nie. Nie mówię, że to nie ma żadnego znaczenia. Bo wiadomo. Jak minie Cię na drodze laleczka w rurkach i przystojny facet w garniturze, to oczywiste na kogo zwrócisz uwagę. Ale tutaj chodzi o coś więcej. O to co On ma w sobie. Jaki ma charakter i jakie są Jego priorytety oraz wartości. Co ceni sobie w życiu i jakie ma cele. Liczy się to, jakim On jest człowiekiem. Jaki jest, będzie dla Ciebie. Jak się przy Nim czujesz. Bo za 50 lat siedząc w bujanym fotelu będziesz chciała mieć przy sobie osobę, do której wciąż będziesz żywiła tak samo gorące uczucie jak na początku. A nie osobę, której "kaloryfer" zamienił się na spory "bojlerek", a Ty będziesz zastanawiała się, co ja w Nim widziałam? Że tak naprawdę nic mnie z Nim nie łączy. Bo poleciałam na pusty "ideał". W życiu ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem."
Reposted fromtinks tinks viaamericano americano
whoever
21:45
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuc spokoj duszy; zadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyslania - po prostu spokoj. 
— K. Bagieńska / 04.2016 /

January 01 2017

whoever
21:06
8610 d503
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaspita spita

December 30 2016

whoever
20:49
dpcphotography

Upper Derwent Valley

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaretaliate retaliate

December 28 2016

whoever
22:33
7096 b664 500
whoever
22:31
whoever
19:23
0177 917a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
whoever
19:22
1989 b988
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainaska inaska
whoever
19:21
4817 9873
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainaska inaska
whoever
14:09
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.
— Monika A. Oleksa
whoever
14:07
Nasza epoka nie bardzo rozumie, co to w ogóle jest miłość.
— Ks. Józef Tischner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianietutejsza nietutejsza
whoever
14:07
6878 0bfd
whoever
14:05

November 28 2016

whoever
22:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl